top of page

故事類型:偵探

單字

SKU: S1
NT$85Price
 • 書籍狀態:

  • 直接購買書籍:全新
  • 學員借閱:9成新
 • 郵資計算:(郵寄掛號寄出)

  1~2本: NTD $40

  3~4本: NTD $60

  5本以上: NTD $80

   

  直接購買:學員負擔一次郵資

  郵寄借閱:

  1. 學員負擔寄送郵資,還書時郵寄之郵資亦由學員自行負擔.

  2. 每次借書時間為21天,逾期每日以$ 5計,由保證金內扣除.

   

   

bottom of page